Kwaliteit

Kwaliteit van uw zorg

Om de kwaliteit van uw zorg, uw behandeling, onze producten en diensten te waarborgen zijn wij aangesloten bij verschillende landelijke organisaties. Deze organisaties onderzoeken, monitoren en borgen daarmee de kwaliteit van de zorg die wij bieden.
Daarnaast hebben wij ondervonden dat juist de Klantervaringen essentieel zijn bij de continue verbetering van ons handelen. Om de mening en ervaring van onze klant inzichtelijk te krijgen werkt Altius mee aan een landelijk klanttevredenheidsmonitor van ZorgDNA. Iedere patiënt krijgt een verzoek een tevredenheidsenquête in te vullen.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Dit als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. >> Lees meer

Kwaliteit van uw zorg

De regionale coöperatie ZorgPartners Midden Nederland

Deze zorggroep is een georganiseerde groep BIG/CKR geregistreerde fysiotherapiepraktijken op de Noord West Veluwe en Regio Randmeren.  Met als doel zo te kunnen optreden als gesprekspartner voor externe partijen en ter samenwerking met andere medische- en paramedische disciplines. Zorgpartners Midden Nederland hanteert de volgende kwaliteitssystemen om optimaal te voldoen aan de vereiste kwaliteit binnen de paramedische zorg:

Bovenstaande systemen zorgen voor borging van kwaliteit en behoud van eigenheid en stellen ons in staat kosteneffectief te kunnen blijven werken.  Deze kwaliteitssystemen worden zowel door een interne audit als door een onafhankelijk auditbureau getoetst. >> Lees meer

zorgDNA

ZorgDNA geeft inzicht in de gezondheidszorg en stimuleert daarmee de kwaliteit en de betaalbaarheid. Met onze producten en diensten geven wij zorgpartijen inzicht in kwaliteit, laten we zien waar verbeteringen mogelijk zijn en stimuleren we hen om tot concrete actie over te gaan.

Het Nivel

Altius deelt geanonimiseerde gegevens met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.  Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.  >> Lees meer over het wetenschappelijk onderzoek van het Nivel.

Privacy / AVG

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Altius Fysiotherapie, Sport en Preventie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. >> Privacy Policy

Samen met Altius, Je lichaam de baas

OVER ALTIUS

Contact

Altius Fysiotherapie, Sport en Preventie
Adres: Marsweg 24A Zeewolde
Telefoon: 036-8489226
Mobiel: 06-33345890
Email: info@altiuszeewolde.nl
Bank nr:NL64RABO0146026292
kvk nr:68912285

Altius fysiotherapie in Zeewolde

Bij pijn een blessure of aanhoudende klachten bel of mail ons voor advies of maak een afspraak.
Online een afspraakverzoek indienen, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
Bezoek op maandag het gratis inloopspreekuur.
Zaterdag geopend.

Openingstijden

Maandag van 9:00 tot 18:00
Dinsdag van 9:00 tot 20:00
Woensdag van 9:00 tot 13:00
Donderdag van 9:00 tot 20:00
Vrijdag van 9:00 tot 18:00
Zaterdag van 9:00 tot 12:30